ኬርኤፕለፕሲ የገንዘብ ማሰባሰብያ ፕሮግራም

በኢትዮጵያ ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሚጥል ህመም ታማሚዎች ሕይወትን የሚቀይር ሕክምና በዋጋ እና ተደራሽነት ምክንያት ሳያገኙ የአካል ጉዳትና የሞት ሰለባ ሆነዋል።  ኬርኤፕለፕሲ ኢትዮጵያ ለታማሚዎችና ቤተሰቦቻቸው እየሰጠ ያለውን እንክብካቤ እንዲቀጥል አጋራ ሆነው ይረዱን ዘንድ በትህትና ይጠይቃል።  

National Epilepsy Week Fundraiser

Unfortunately, millions of children, women and men with epilepsy go without life-saving treatment simply because of the cost and lack of access to treatment. CareEpilepsy works tirelessly to change this awful situation in Ethiopia. Be a lifesaver and help us raise funds to expand our impact and run a full-time epilepsy clinic, provide anti-seizure medication, diagnostic services, rehabilitation programs, and educate the public about epilepsy.

ከኢትዮጵያ ድጋፍ ለማድረግ

በኢትዮጵያ ለምትኖሩና ለኬርኤፕለፕሲ ኢትዮጵያ የገንዘብ  ድጋፍ ለማድረግ ለምትፈልጉ

በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፊንፊኔ ቅርንጫፍ
በሂሳብ ቁጥር 1000161849166 ገቢ ያድርጉ፡፡

ለተጨማሪ መረጃ
በስልክ ቁጥር 0911633077 / 0940262581 / 011 669 4455 ደውለው ያነጋግሩ::
email: ceo@careepilepsyethiopia.org

ስለ ስራችን የበለጠ ለማወቅ ማዕከላችንን እንድትጎበኙ እናበረታታዎታለን።

International Supporters

You are welcome to use any of the following payment methods.

Pay online 
You can pay online HERE.

Bank Transfer
CareEpilepsy
Account Number: 11621491 Sort code: 40-07-27
SWIFTBIC: HBUKGB4143G
IBAN: GB51HBUK40072711621491

UK Bank Name - HSBC
50-52 Kilburn High Road, London, NW6 4HJ
email: ceo@careepilepsyethiopia.org