የሚጥል ህመም መረጃ እና ምክር

የሚጥል ህመም መረጃ እና ምክር

የሚጥል ህመም በማንኛውም ሰው እና የእድሜ ክልል ሊፈጠር የሚችል የአንጎል ነርቭ ህመም ሲሆን የረዥም ጊዜ ህክምና እንዲሁም በአኗኗር ላይ ለውጥ፤ ከፍ ያለ ክትትል እና እንክብካቤ የሚፈልግ ነው፡፡ ሀኪም በቃ እስካላለ ድረስ መድሀኒቱን ባለማቋረጥ በአግባቡ በመውሰድ፣ በቂ እንቅልፍ በመተኛት፣ አልኮሆል መጠጦችን እና አደንዛዥ እጾችን ባለመጠቀም መቆጣጠር ይቻላል፡፡

የሚጥል ህመም የመጀመሪያ እርዳታ

የሚጥል ህመም የመጀመሪያ እርዳታ

ሰዎች እራሳቸውን በሳቱበት ጊዜ መደረግ የሌባቸዉ ነገሮች:- ማንቀጥቀጡን ለማስቆም መሞከር፣ ህመምተኛው ምላሱን/ሷን እዳይውጡ በማሰብ በአፍ ውስጥ በዓድ የሆነ ነገር መክተት፣ ክብሪት ጭሮ ማሽተት፣ ለህመምተኛው ምግብ ወይም ውሃ ወዲያውኑ መስጠት፣ ህመምተኛው ሙሉ በሙሉ ንቁ ሳይሆን ጥሎ መሄድ::

About Epilepsy

About Epilepsy

Epilepsy is a common condition that affects the brain and causes frequent seizures.

Signs and Symptoms

Signs and Symptoms

Characteristics of seizures vary and depend on where in the brain the disturbance first starts, and how far it spreads.

Seizure First Aid (courtesy of the Epilepsy Foundation of Minnesota!)

Seizure First Aid (courtesy of the Epilepsy Foundation of Minnesota!)

Learn the basics of Epilepsy First Aid in this short and informative video from the Epilepsy Foundation of Minnesota!

Causes of Seizures

Causes of Seizures

This is a generic article you can use for adding article content / subjects on your website.

Treatment of Epilepsy

Treatment of Epilepsy

This is a generic article you can use for adding article content / subjects on your website.

Prevention of Epilepsy

Prevention of Epilepsy

An estimated 25% of epilepsy cases are preventable.

Social and Economic Impacts of Epilepsy

Social and Economic Impacts of Epilepsy

Epilepsy has significant economic implications in terms of health-care needs, premature death and lost work productivity.